นโยบายการค้าและความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว (Privacy Notes)
บริษัท นลินฟ้า จำกัด จะสามารถทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ การกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก ซึ่งเมื่อคุณได้ทำรายการสั่งซื้อ หรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกร้องขอให้กรอกชื่อ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรเครดิต และคุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ในแบบไม่ระบุตัวตนได้ โดยต้องยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว
บริษัท นลินฟ้า จำกัด มีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ของเราใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกส่งโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer (SSL) และถูกเก็บเฉพาะในระบบการชำระเงินของธนาคาร ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบพิเศษของผู้ได้รับการอนุญาตเท่านั้น

การใช้งานและการบันทึกข้อมูล
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลในคุกกี้ (Text ไฟล์เล็กๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจาก Web Server และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเข้าถึง Web Browser เฉพาะกรณีที่คุณยินยอม เพื่อจดจำข้อมูลบางอย่าง)

ทางบริษัทใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เก็บรายละเอียดการใช้งานสำหรับการเข้าใช้งานในอนาคต และเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์สำหรับนำไปทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เราอาจจะนำบริการของผู้ให้บริการอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ร่วมด้วย ซึ่งผู้ให้บริการอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ยกเว้นเพื่อช่วยในการปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ www.nalinfa.com เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์เท่านั้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้มีผลบังคับสำหรับข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางช่องทางอื่นๆ

การยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.nalinfa.com นั่นหมายความว่า คุณได้ยินยอมข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศที่เว็บไซต์ www.nalinfa.com

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)
บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า เนื้อหาต่างๆ และ ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ อันได้แก่ ข้อมูล ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วย กฎหมายของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท นลินฟ้า จำกัด
23/10 ซอยกฤษณา ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000

และกล่องข้อความเพจร้านนลินฟ้า: m.me/nalinfa


นโยบายการคืนเงิน / การเปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายตามกรณีดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดกับบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 1-3 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
2. ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนทำการจัดส่งสินค้าเท่านั้น
3. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ไม่พึงพอใจสินค้า และมีความประสงค์จะขอคืนเงิน ต้องเกิดการกรณีที่ได้รับสินค้าผิดรายการ, สินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องติดต่อกลับมาทางบริษัททันที ทำการแจ้งสาเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมถ่ายรูปหลักฐานสินค้าที่เสียหาย แจ้งเลขออเดอร์สั่งซื้อเพื่อให้ทางบริษัททราบข้อมูลเบื้องต้นก่อน และจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ และบริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าก่อนทำการโอนเงินคืน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน ในกรณีที่สินค้าผ่านการใช้งานมาแล้ว

เงื่อนไขการคืนเงิน
1. สำหรับรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า
2. สำหรับรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

วิธีการลบข้อมูลผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลได้โดยอีเมลมาที่ [email protected] เพื่อขอให้ลบข้อมูลผู้ใช้งานออกจากระบบ